Thang tải rác chính hãng chất lượng

Thang tải rác chính hãng chất lượng

Thông tin

Giải pháp: – Rác sẽ đươc chứa trong các thùng gom rác có bánh xe và nắp đậy tại mỗi tầng. Hàng ngày, nhân viên vệ sinh sẽ thu dọn và đưa các thùng gom rác vào thang tải xuống tầng trệt. Sau khi dọn xong thì các thùng rỗng sẽ được trả lại các tầng.

Thang tải rác chính hãng chất lượng

Thang tải rác chính hãng chất lượng

Thang tải rác là một phương tiện hữu dụng, an toàn và hiện đại cho các tòa nhà chung cư cao tầng hiện nay trong quá trình vận chuyển và xử lý rác.